Dosvětlení terária

Aneb jak je dosvícení terária důležité. Celý článek »

Výbava terária

Dnes Vám ukážeme naše terárium. Je určené hlavně pro prcky, protože velké želvy jsou od jara do podzimu venku a potom jdou rovnou do lednice. Celý článek »

Kupujeme želvičku

Návod, jak neudělat chybu při koupi želvičky. Celý článek »

 

Tag Archives: označení

Cites

Co je cites

Většina našich, v ČR běžně chovaných, želv spadá pod CITES. CITES je zkratka anglického Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, česky tedy Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin a je jedna z nejdůležitějších dohod chránících rostliny a živočichy na mezinárodní úrovni. V současné době má úmluva 175 smluvních stran, Česká republika je smluvní stranou od 1.1.1993 (od 28.5.1992 jako bývalá ČSFR). Více si můžete přečíst na Wikipedii nebo na stránkách Ministerstva životního prostředí.

Želvy z našeho chovu jsou v EU chráněny a jsou zařazeny na seznamu CITES do nejpřísnější kategorie ochrany A. Nelegálně držená žela Vám může přidělat spoustu starostí a nemalou finanční újmu.


Závodní želvák

Když si zakoupíte malého želváka, tak bude mít na zádech pravděpodobně číselné označení. Což je určitě to, co Vám na ní vadí, když ne hned, tak určitě bude :-), po čase to řeší většina šťasných majitelů malých želváků. Ale věřte, že ji to na krunýři cca půl roku až rok vydrží a nedoporučuji, abyste číselné označení zkoušeli odstranit, je to pouze dočasná kosmetická vada.

A proč si my chovatelé mláďata takto značíme? Je to prosté. Většina suchozemských želv jsou ohrožené a chráněné druhy spadající pod CITES. Každý želvák tak má doklady o svém původu. Na těchto dokladech se píše, že exemplář musí být nezaměnitelně označen. U malých želv je to identifikační fotografie. Tato fografie je připojená k registračnímu listu. A tím se dostáváme k důvodu, proč má každé mládě na zádech „startovní číslo“. Je to proto, aby chovatel věděl, který daný exemplář to je a když si mládě kupujete, aby nezaměnil doklady. Pokud by se to stalo, mohl by to být velký problém.