Cites – adresy úřadů

Adresy úřadů

kam zašlete dokumenty od svých želv k registraci a přeregistraci. Zaslání dokumentů k registraci a přeregistraci je u chráněných želv povinné, nikoliv dobrovolné, jak si někteří myslí. Více je v článku o CITES.

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor ochrany prostředí
Jungmannova 29/35
110 00 Praha 1
CITES stránka úřadu

Krajský úřad Středočeského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11
150 21 Praha 5
CITES stránka úřadu

Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 05 Ústí na Labem
CITES stránka úřadu

Krajský úřad Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
CITES stránka úřadu – odkaz jen na registraci, nemají to přehledné

Krajský úřad Jihočeského kraje
oddělení ochrany přírody a krajiny a EIA
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
Pracoviště: B. Němcové 49/3
370 76 České Budějovice
CITES – odkaz jen na registraci – nenalezeno

Krajský úřad Plzeňského kraje
odbor životního prostředí
Škroupova 18
306 13 Plzeň
CITES – odkaz jen na registraci – nenalezeno

Krajský úřad Královéhradského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové 3
CITES – odkaz jen na registraci – nenalezeno

Krajský úřad Olomouckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
CITES stránka úřadu

Krajský úřad Karlovarského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
CITES – odkaz jen na registraci – nenalezeno

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28, října 117
702 18 Ostrava
CITES stránka úřadu

Krajský úřad Zlínského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
CITES – odkaz jen na registraci – nenalezeno

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3/5
601 82 Brno
CITES stránka úřadu – ale moc toho tu není

Krajský úřad kraje Vysočina
odbor životního prostředí
Žižkova 57
587 33 Jihlava
CITES stránka úřadu

Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
CITES stránka úřadu

 

Výjimkou ve Středočeském kraji

jsou chovatelé z území CHKO Blaník, Český kras, Český ráj, Kokořínsko či Křivoklátsko, ti své zvíře zaregistrují na správě příslušné CHKO

Správa chráněné krajinné oblasti Blaník
Louňovice pod Blaníkem 8
257 06 Louňovice pod Blaníkem
Tel: +420 317 852 654, +420 317 701 884
Fax: +420 317 701 916
email: blanik@nature.cz

Správa CHKO Český kras
č.p. 85
267 18 Karlštejn
Tel: +420 311 681 713
Fax: +420 311 681 023
email: ceskras@nature.cz
web: http://www.ceskykras.nature.cz

Správa CHKO Kokořínsko
Česká 149
276 01 Mělník
Tel: +420 315 728 061, +420 315 628 293 (ved.)
Fax: +420 315 728 077
email: kokorin@nature.cz

Správa CHKO Křivoklátsko
č.p. 5
270 24 – Zbečno
Tel: +420 313 251 180
Fax: +420 313 554 810
email: krivoklat@nature.cz

qrCode

Author: monty