Cites

Co je cites

Většina našich, v ČR běžně chovaných, želv spadá pod CITES. CITES je zkratka anglického Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, česky tedy Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin a je jedna z nejdůležitějších dohod chránících rostliny a živočichy na mezinárodní úrovni. V současné době má úmluva 175 smluvních stran, Česká republika je smluvní stranou od 1.1.1993 (od 28.5.1992 jako bývalá ČSFR). Více si můžete přečíst na Wikipedii nebo na stránkách Ministerstva životního prostředí.

Želvy z našeho chovu jsou v EU chráněny a jsou zařazeny na seznamu CITES do nejpřísnější kategorie ochrany A. Nelegálně držená žela Vám může přidělat spoustu starostí a nemalou finanční újmu.

Co musím dostat při koupi želvy?

Registrační list – tzv. bílý papír, což je průkaz původu želvy. Na tomto dokladu je vyznačeno jméno a adresa chovatele včetně všech předchozích majitelů želváka a všech jeho identifikačních fotografií případně čísla čipu.

rl1rl2rl3

První strana obsahuje jméno a adresu chovatele, druh želvy, chovnou skupinu, přibližné datum narození. Na první stranu se nic nevpisuje.
Na druhé straně je důležitá kolonka 19, podpis původního vlastníka. Dále je důležitá kolonka 21, kde je datum prodeje, podpis starého vlastníka, podpis nového vlastníka a adresa nového vlastníka. Bez podpisů v kolonce 19. a 21. budou problémy s registrací.
Na třetí a další straně jsou identifikační fotografie želvy (první fotografie je od chovatele a potom se přikládají další při aktualizacích)

Výjimku k prodeji – tzv. žlutý papír, což je v podstatě povolení k prodeji

vc1vc2vc3

Na tento dokument se nic nevpisuje, ale je zde jedna důležitá kolonka. Je to kolonka 20, ve které je uvedena platnost, do které je výjimka platná. Pokud již není platná, želvu nekupujte, nepřeregistrují Vám ji. Bez platné výjimky nemůžete želvu ani prodat.

Doklad o nabytí – kupní smlouvu, paragon nebo cokoliv, co prokazuje to, že jste od něj želváka koupili.

Již mám želvu koupenou, co dále?

Vaše povinnost je želvu přihlásit na sebe do 30 dnů od data prodeje. Přihlášení musí proběhnout na člověka, který je uveden na Registračním listu (bílý papír) jako nový majitel, tedy na Vás. Přihlášení na úřadě je zdarma.

Jak na to?

Vezmete oba doklady k želvě, bílý i žlutý papír a buď odešlete na Krajský úřad poštou (v tomto případě se dohodněte raději s úředníkem telefonicky předem) nebo je tam donesete osobně. V případě zaslání poštou posílejte zásadně doporučeně a před odesláním si udělejte kopie dokladů.

V případě zasílání poštou poštou přiložte krátký vzkaz pro úředníka, například:

Žádám o zaevidování převodu zakoupeného exempláře želvy + telefonní číslo a adresu, na kterou mají doklady vrátit (nemusí se shodovat s adresou nového majitele). Telefon je důležitý proto, kdyby potřebovali něco doplnit.

Úředník má sice na vyřízení převodu také 30 dní, ale nelekejte se, když Vám dokumenty nepřijdou po měsíci zpět. Nezřídka to trvá déle, i tři měsíce. Úředník zapíše nového majitele na zadní stranu bílého papíru a provede záznam do celostátní databáze.

Kam doklady zaslat nebo donést?

To určuje Vaše trvalé bydliště. Adresu Krajského úřadu si jednoduše zjistíte na Internetu a v případě zakoupení želvy u nás dostanete adresář úřadů.

Co musím dostat, pokud mi někdo daruje želvu?

Registrační list – tzv. bílý papír, což je průkaz původu želvy. Na tomto dokladu je vyznačeno jméno a adresa chovatele včetně všech předchozích majitelů želváka a všech jeho identifikačních fotografií případně čísla čipu.
Doklad o nabytí – darovací smlouva

Dále se postupuje stejně jako při koupi jen s tím rozdílem, že na úřad předložíte s bílým papírem i darovací smlouvu. Žlutý papír není v tomto případě potřeba

qrCode

Author: monty