Závodní želvák

Když si zakoupíte malého želváka, tak bude mít na zádech pravděpodobně číselné označení. Což je určitě to, co Vám na ní vadí, když ne hned, tak určitě bude :-), po čase to řeší většina šťasných majitelů malých želváků. Ale věřte, že ji to na krunýři cca půl roku až rok vydrží a nedoporučuji, abyste číselné označení zkoušeli odstranit, je to pouze dočasná kosmetická vada.

A proč si my chovatelé mláďata takto značíme? Je to prosté. Většina suchozemských želv jsou ohrožené a chráněné druhy spadající pod CITES. Každý želvák tak má doklady o svém původu. Na těchto dokladech se píše, že exemplář musí být nezaměnitelně označen. U malých želv je to identifikační fotografie. Tato fografie je připojená k registračnímu listu. A tím se dostáváme k důvodu, proč má každé mládě na zádech “startovní číslo”. Je to proto, aby chovatel věděl, který daný exemplář to je a když si mládě kupujete, aby nezaměnil doklady. Pokud by se to stalo, mohl by to být velký problém.

Značení želv čísly se dá eliminovat tím, že se exemplář očipuje. My to ale považujeme, minimálně u mláďat, za nevhodné a nebezpečné. Přeci jen mikročip má na délku 7 mm. Když má mládě 6 cm, tak si zkuste spočítat, jak velký by byl čip pro člověka o velikosti 175 cm. Ano, je to hrozivých 20,4 cm. A zkuste si představit, že máte něco takového v těle, resp. pod kůží na krku nebo noze…

Oproti čipu je tedy označení číslem tou nejjednodušší a nejbezpečnější metodou pro chovatele. A číslo opravdu po nějakém čase zmizí samo. I když to může trvat i přes rok. Každý chovatel se snaží si mláďata označit tak, aby nemusel čísla každý týden obnovovat. Pokud má chovatel jednotky mláďat, nebyl by to zase takový problém, ale jsou chovatelé, kteří jich mají stovky ročně. Ale nebojte se, číslo se odře nebo oloupe se a želvák přestane být “závodním”.

Závodní želváciZávodní želváci

qrCode

Author: monty